Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Phật Giáo Hòa Hảo
Phụng Sự Ðại Ðạo
Tổng Vụ Hoằng Pháp
Tôn Giáo Ðấu Tranh
Hận Nam Quan
Mạng Lưới TT Lên Ðường
Thơ của các Tù Nhân Chính Trị
Ðàn Chim Việt
Đại Việt Quốc Dân Đảng
Vietnamese American Society
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày  09/07/2004
CÂU CHUYỆN CƯỜI TỪ CHỢ: 
KHÔNG LẠM PHÁT MÀ LÀ TĂNG GIÁ 
LÀ TẠI THIÊN TAI !!! 
 
Khi một số tin tức từ ngoài đổ vào , bàn về câu chuyện tăng giá ở Việt Nam , người dân ở các chợ, siêu thị trong nước ta thán nhiều về chuyện giá cả tăng dữ dội mấy tháng đầu năm nay trong nước . 
 

Người ta rất bực bội khi chính phủ cộng sản không kềm chế nổi lạm phát mà lại đổ thừa cho thiên tai , cho chiến tranh , cho đủ thứ mọi thứ mà họ có thể đổ thừa được . 
 

Nực cừơi nhất là chính quốc hội đã tung dư luận ngớ ngẩn đó lên . 
 

Sinh viên trong nước bảo nhau : sắp đến , nhà trường sẽ gửi thông báo đến từng sinh viên về học phí tăng lên với lý do y sì quốc hội : học phí tăng là tại thiên tai, chiến tranh , tại Mỹ chứ không phải là do lạm 
phát . !!! 
 

Trang Bìa