Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Phật Giáo Hòa Hảo
Phụng Sự Ðại Ðạo
Tổng Vụ Hoằng Pháp
Tôn Giáo Ðấu Tranh
Hận Nam Quan
Mạng Lưới TT Lên Ðường
Thơ của các Tù Nhân Chính Trị
Ðàn Chim Việt
Đại Việt Quốc Dân Đảng
Vietnamese American Society
This site uses font Unicode.
Readers with Netscape, 
please click View/Character Set 
then select Unicode (UTF-8).
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 24/07/2004
NGƯỜI DÂN NÓI GÌ KHI CON TIN
NÔNG ĐỨC MẠNH BỊ LÊ ĐỨC ANH "CHẶT ĐẦU"
BẰNG CÁI CỚ "CIA" ?
 
Chẳng ai tin vào một cái đảng mà đường lối của chúng là mị dân 200 phần trăm để cố được tồn tại , đấy là câu trả lời của hơn 60 người trong gần 100 người chúng tôi phỏng vấn chiều qua khi vụ Nông đức mạnh cùng vô số lãnh đạo cao cấp của chúng bị dính vào CIA của một ông Nam Khánh nào đấy . 

Câu trả lời của dư luận thật trùng khớp với nguồn tin kiểm chứng của toà soạn . Cơ quan tình báo Hoa Kỳ (CIA) không cần phải ra sức chiêu dụ tập thể lãnh đạo cộng sản Hà Nội như tin đồn . Sự thực , chính đường lối mị dân mà chúng thi hành phản ảnh thái độ , sự tin tưởng và kiên định trong lập trường cộng sản cuả chúng là những con số 0 to tướng . 

CIA ngày nay là bộ máy của chính phủ Mỹ bảo vệ cho quyền lợi của Mỹ và sự phát triển của kinh tế tự do đảm bảo dân chủ toàn cầu . Đã mị dân thì cộng sản không cần "bị" CIA chiêu dụ , chúng có thể phất cờ xin "bị dụ" theo bất cứ thế lực nào bảo vệ cho chúng có quyền hành lâu dài ở Việt nam . Mối nguy của nước nhà ngày nay là ở chỗ này . 

Lợi dụng tối đa con bài "độc lập" để khi nắm quyền thì thi hành tối đa chính sách phong kiến phân quyền sứ quân như thời Lê Hoàn . Làm sao qua nổi mắt trời của người dân . Vì vậy , chuyện bùm xùm ai là CIA chẳng qua là các phe của Lê Đức Anh , Đỗ Mười , Võ Nguyên Giáp muốn trùm khăn "ơ kìa CIA" để lật nhau. 

Câu chuyện mà người dân hiện nay muốn là : "xử đẹp" và chặt đầu thẳng tay toàn bộ bộ máy phản dân hại nước của đảng cộng sản Việt nam qua việc tự ý dâng đất biên giới cho Tàu để kiếm cơm . 

Kẻ nào đụng đến cuộc sống của người dân , kẻ nào cam tâm bán đứng đất đai ông bà tổ tiên để lại để kiếm miếng ăn , kẻ đó phải bị "xử" . 

Trang Bìa