Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Phật Giáo Hòa Hảo
Phụng Sự Ðại Ðạo
Tổng Vụ Hoằng Pháp
Tôn Giáo Ðấu Tranh
Hận Nam Quan
Mạng Lưới TT Lên Ðường
Thơ của các Tù Nhân Chính Trị
Ðàn Chim Việt
Đại Việt Quốc Dân Đảng
Vietnamese American Society
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 09/08/2004
NHÂN TÀI BỊ KẸT HAY BỊ KHINH RẺ
DƯỚI CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI CỘNG SẢN ?
 
Nhân câu chuyện trên báo Tuổi Trẻ bàn về nhân tài , giới trẻ ở trong nước khi gửi thư bằng email đến tòa soạn , họ có tâm sự là họ không thể nói hết ý kiến của mình nếu ý kiến họ được báo chí trong nước đăng tải , chỉ có bằng cách bày tỏ chính kiến của mình trên báo điện tử chống độc tài cộng sản này , họ mới dám nói hết. 

Vài ý kiến anh em nêu ra : khi đi đến bất cứ gia đình nề nếp nào ở trong nước , câu gia liễn này thường họ được đọc trong nhà ở trước bàn thờ : "Phước Đức chánh trần , Gia Tiên chánh đạo" ngụ ý ông bà mình dặn con cháu như sau: Đức phải làm trọng , cái gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác . 

Thế thì câu chuyện mà báo tuổi trẻ hỏi họ : nhân tài ở nước ta ít hay bị kẹt được họ trả lời : chính thể của các ông là chính thể không theo đạo làm người của ông bà tổ tiên , các ông thích quyền lực , lấy quyền lực làm trọng để buộc dân tộc theo ý các ông . 

Nhân tài ở đâu ? lấy từ đâu ? làm sao họ theo các ông khi chính nghĩa ngày nay các ông không có , dân tộc suy vi vì yếu tố tham lam quyền lực của các ông , chuyên làm những việc dân tộc không muốn ? 

Suốt 30 năm qua , nhân tài theo thì không mà bỏ nước ra đi thì vô số . Vậy các ông mơ họ sẽ trở về chăng ? họ sẽ về chứ , nhưng về là để lật đổ các ông mà thôi . Vì việc đó họ phải làm để cứu dân tộc , cứu việc chánh đạo mà tổ tiên từng dặn chúng ta phải thi hành . Phải làm cho bằng được . 

Trang Bìa