Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Phật Giáo Hòa Hảo
Phụng Sự Ðại Ðạo
Tổng Vụ Hoằng Pháp
Tôn Giáo Ðấu Tranh
Hận Nam Quan
Mạng Lưới TT Lên Ðường
Thơ của các Tù Nhân Chính Trị
Ðàn Chim Việt
Đại Việt Quốc Dân Đảng
Vietnamese American Society
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 17/08/2004
PHẢN ÁNH DƯ LUẬN XUNG QUANH
VỤ KÝ TÊN KIỆN CHẤT ĐỘC DA CAM
CỦA BÁO TUỔI TRẺ
 
Họ chỉ mang cái lợi hằn thù cho chế độ cộng sản , nếu mức đến bù lây nhiễm được chuyển cho họ , liệu đồng tiền đền bù co đến tay người dân bị lây nhiễm không ?  Gần 10 người thì hết 8 đã đặt câu hỏi như thế xung quanh vụ báo Tuổi trẻ và Thành đoàn cộng sản vận động thanh niên trong nước ký tên đòi các công ty Mỹ bồi thường lây nhiễm của chất khai hoang chống quân cộng sản ở Miền Nam .

Ở Hà Nội thì người dân ít để ý đến mẫu chuyện này , vì họ đang bàn luận câu chuyện báo Lao động quanh bài viết về ông nhà báo An Định nào đấy lại thẳng thừng đấu tố đương kim chủ tịch mặt trận Phạm Thế Duyệt từng ăn hối lộ , từng viết thư tay can thiệp "vì tình cảm" khi đương chức bí thư tỉnh uỷ Hải Dương. 

Người dân qua từng xao động chính trị trong nước đang kết dính lại bằng những câu hỏi lớn cho kẻ cầm quyền : họ có thực sự bảo vệ quyền lợi cho dân họ phục vụ không ? hay chỉ kiếm cớ để có tiền từ ngoài gửi về mà chia chác nhiều hơn ?. 

Người dân đồng tình với có phải : đó là nên bồi thường cho sự lây nhiễm của thuốc khai hoang nhưng tiền bồi thường phải do các tổ chức phi chính phủ, tổ chức dân chủ của dân Việt đưa đến tận tay người cần nó . 

Và tiện thể , cũng phải quy trách nhiệm cái chết của hàng nghìn nghìn người dân bị chết vô tội vì pháo kích , vì đói , giết lầm mà cộng sản từng gây ra , cái giá phải trả là bao nhiêu cho đủ ? 

Trang Bìa