Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Phật Giáo Hòa Hảo
Phụng Sự Ðại Ðạo
Tổng Vụ Hoằng Pháp
Tôn Giáo Ðấu Tranh
Hận Nam Quan
Mạng Lưới TT Lên Ðường
Thơ của các Tù Nhân Chính Trị
Ðàn Chim Việt
Đại Việt Quốc Dân Đảng
Vietnamese American Society
This site uses font Unicode.
Readers with Netscape, 
please click View/Character Set 
then select Unicode (UTF-8).
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 16/09/2004
CÂU CHUYỆN
HỞ NGỰC BA PHẦN TƯ
CỦA CỘNG SẢN
 
Suốt sáng qua , bàn dân thiên hạ trong nước có chuyện mà đánh đáo với nhau là cô ca sĩ bị bà phó giám đốc sở văn hoá thông tin Sai Gon Nguyễn thế Thanh đấu tố , là khi cô biểu diễn để hở ba phần tư ngực nên đề nghị phạt cảnh cáo, vì uất ức nên cắt động mạch tay tự tử . 

Chuyện dưới thời cộng sản sót còn này thật nực cười . Bà con nhất là các ông nam nhi trượng phu thắc mắc không biết bà phó giám đốc sở định nghĩa thế nào là hở ba phần tư , mà muốn hở ba phần tư để mặc được áo biểu diễn thì khó vô cùng . 

Có ra bãi biển Nha Trang mà tìm áo ngực hở một phần hai thì nhiều, còn ba phần tư thì chỉ có Tây mới dám , nhưng đấy là tắm 
cơ . 

Các ông tí toe hỏi nhau , sao bà phó giám đốc sở nói được hở ba phần tư mà không kiếm cái gì đấy gần giống áo biễu diễn của cô ca sĩ để cho thiên hạ thấy ba phần tư thì mặc ra sao ? . 

Sao bà phó sợ cho những chuyện tào lao như thế , sao bà không sợ bàn dân thiên hạ thấy hết tấm lưng hở bốn phần tư của tập đoàn độc tài cộng sản bán nước ở phía Bắc và những màn thanh toán nội bộ ở Trung ương , lo mà che kín miệng thiên hạ lại phải có hay hơn không , hở bà phó hở ngực bốn phần tư kia ? 

Trang Bìa