Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Phật Giáo Hòa Hảo
Phụng Sự Ðại Ðạo
Tổng Vụ Hoằng Pháp
Tôn Giáo Ðấu Tranh
Hận Nam Quan
Mạng Lưới TT Lên Ðường
Thơ của các Tù Nhân Chính Trị
Ðàn Chim Việt
Đại Việt Quốc Dân Đảng
Vietnamese American Society
This site uses font Unicode.
Readers with Netscape, 
please click View/Character Set 
then select Unicode (UTF-8).
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 20/09/2004
TIẾNG DÂN SÁNG NAY:
PHẢI CHUYỂN TÀI SẢN
CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VÀO QUỸ AN SINH
 
Lâu nay cộng sản luôn to mồm là chỉ có chế độ của chúng là không đồi truỵ, không suy đồi . Vậy mà sau thống nhất đất nước gần 30 năm , tệ nạn xem ra còn dữ dội hơn trước 1975 . Một trong các tệ nạn xì ke , mãi dâm , tệ quan tham có tệ con cái hủ bại , gia đình hủ tộc do kiếm tiền quá dễ xem ra thành phong trao cực kỳ lan rộng . 

Mới đây khi kiểm tra nhà ông quan vụ chuyên cấp quota xuất hàng dệt may sang Mỹ , người ta thấy nhà ông tiền đô la lên đến hàng trăm nghìn , tiền Việt thì nhiều đến không thèm đếm và ông bà quan cho cậu ấm dùng tờ giấy bạc lớn nhất - 100 nghìn , xếp máy bay giấy chơi !!!. 

Người dân sáng nay khi nghe tin dù muộn về Giang trạch Dân từ chức quân uỷ trung ương và Hồ Cẩm Đào có ý định chuyển tiền ngân sách của đảng cộng sản thành quỹ an sinh xã hội thì ai ai cũng muốn góp một câu về tệ độc quyền ở nước mình . 

Họ yêu cầu chính sách cai trị độc tài phải chấm dứt , bởi chính độc tài đã đẻ ra tệ quan tham do chỉ có quan là người tuyệt đối có quyền . Bởi chính độc quyền mà quốc gia sẽ suy vong do đám con cháu của 2%  dân chúng sẽ đi du học để phá nước và bán nước hơn là rèn người . 

Tài sản của đảng cộng sản Việt Nam hiện nay ai kiểm tra , ai quản lý ? nếu cứ để tình trạng như thế này , đảng cộng sản Việt Nam sẽ tiến tục xếp tài sản của quốc dân thành những tàu bay giấy và phóng chơi !! . 

Hàng trăm chiếc tàu bay giấy như thế đã bay , dự án Dung quốc , đường liên tỉnh A5, dầu khí Việt sô , dư án xoá đói giảm nghèo ở Cao Bằng lạng sơn … biết bao chiếc tàu bay giấy đã bay ? 

Dân ta đang bức xúc , nỗi đau của chúng ta chính là nỗi đau của họ. 

Trang Bìa