Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Phật Giáo Hòa Hảo
Phụng Sự Ðại Ðạo
Tổng Vụ Hoằng Pháp
Tôn Giáo Ðấu Tranh
Hận Nam Quan
Mạng Lưới TT Lên Ðường
Thơ của các Tù Nhân Chính Trị
Ðàn Chim Việt
Đại Việt Quốc Dân Đảng
Vietnamese American Society
This site uses font Unicode.
Readers with Netscape, 
please click View/Character Set 
then select Unicode (UTF-8).
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 26/10/2004
NGƯỜI DÂN NÓI: BỘ MÁY CỦA ĐẢNG
HƯ HỎNG VÀ QUYỀN CỦA DÂN
 
Nếu lập luận theo chủ tịch mặt trận Phạm thế Duyệt sáng nay là không nên lập cơ quan chuyên trách chống tham nhũng vì bộ máy của đảng ta chưa hỏng nhiều thì người dân có câu hỏi : sự lộng quyền của đảng , kể cả lộng quyền bán nước là do tham nhũng hay do bộ máy của đảng có vấn đề ? và đó có thể gọi là bộ máy 
không ? 

Câu hỏi này được các anh chị sinh viên trường đại học tổng hợp Đà Lạt cho là : đó không là bộ máy mà là một cơ thể thối rữa và đang bị phân huỷ với các chức năng không tuân theo bộ máy thần kinh trung ương . 

Trên thì thả giàn bán nước , câu kết thế lực ngoại bang để bán tài sản vô giá của đất nước là đất đai . Dưới thì tự tung tự tác , khinh thường trên . Dân bị bóc lột , hành hạ , đất nước và các thế hệ trẻ ra đời bị mua chuộc , băng hoại lối sống , tuyên truyền mị dân của cộng sản . 

Cơ thể phân huỷ đó cần phải ưu tiên cho việc chấm dứt việc phân huỷ , tức cố định hình hài thật của nó cho toàn dân nhận ra , nó là điều nói láo . Sau khi chấm dứt phân huỷ , định hình bộ mặt thật của cộng sản ra ánh sáng thì mới tính đến chuyện trị bịnh cho 
được . 

Người ta nực cười là người cầm đầu cơ quan đòi chống tham nhũng như ông Duyệt lại tham ô số một dưới thời Lê Khả Phiêu thì chống cái gì cơ chứ ? có lẽ câu hỏi mà thanh niên chúng ta nên gửi đến bạn bè chúng ta ngày nay nhiều nhất là : tại sao chúng ta phải sợ chúng , bọn sâu mọt bán nước kia ? 

Trang Bìa