Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Phật Giáo Hòa Hảo
Phụng Sự Ðại Ðạo
Tổng Vụ Hoằng Pháp
Tôn Giáo Ðấu Tranh
Hận Nam Quan
Mạng Lưới TT Lên Ðường
Thơ của các Tù Nhân Chính Trị
Ðàn Chim Việt
Đại Việt Quốc Dân Đảng
Vietnamese American Society
This site uses font Unicode.
Readers with Netscape, 
please click View/Character Set 
then select Unicode (UTF-8).
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 31/10/2004
CHUYỆN CUỐI TUẦN: 
GIỚI PHÊ BÌNH VĂN HỌC TẠI VIỆT NAM
NGÀY NAY PHÊ CÁI GÌ ? 
 
Sống ở trong nước từ tấm bé, chúng tôi cố công lục lọi xem giới phê bình văn học mà các nhà văn trong nước gọi là "đã bị thui chột đi vì kinh tế thị trường" đang nghĩ gì so với ngày chưa "đổi mới" . 

Càng lục lọi , càng kinh tởm giới gọi là phê văn học do đảng cộng sản lãnh đạo tại nước ta . Ví dụ gần đây nhất thôi là bài báo phê phán nhà văn Nguyễn Huy Thiệp của tay phê bình văn học vớ vả Chu Giang nào đấy . Tay phê bình này ta thán rằng nhà văn Thiệp có tài mà không có tâm , rằng sự thật mà nhà văn Thiệp tuyên bố thế hệ ông nôn mữa vào cuộc chiến kháng chiến chống Mỹ là tuyên bố của nhà văn vô đạo nên tránh xa vì sợ bị loạn luân , là phải xem thắng lợi của cuộc kháng chiến là gia tài bất diệt .. . 

Những người trẻ trong nước như chúng tôi tự hỏi : xin thưa với các ngài phê bình , nếu nói nhà văn phải tâm hơn tài thì suốt nửa thế kỷ qua các ngài làm được cái gì cho dân tộc ngoài trừ a dua theo đảng cộng sản để thi hành các "thử nghiệm" và bị hết thất bại này đến thất bại khác cho đến khi phải buộc đầu hàng nguồn đầu tư của giới tư bản hay nói khách quan là nhận viện trợ đầu tư của chính kẻ thù mình tuyên chiến . 

Thế Tâm của các ngài hơn gì hai chữ loạn luân mà các ngài sưng xỉa? . Cuộc chiến chống Mỹ có giá trị gì ? nó bảo vệ cái gì khi ngày nay chính sách các ngài ủng hộ là chính sách chính các ngài từng tuyên bố diệt cho tận gốc ngày xưa ? . 

Nếu các ngài đứng bên ngoài những hành động bán nước và phỉ nhổ của bọn cộng sản thì chúng tôi hoan nghênh , nhưng các ngài quá a dua và bợ theo họ , gia tài bất diệt của những kẻ bịnh hoạn và mất tự trọng như các ngài là một chữ Khinh mà chúng tôi dành cho lịch sử viết về các ngài hôm nay và ngày mai. 

Hãy phê mình trước rồi hãy phê người đi bọn vô đạo kia . 

Trang Bìa