Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Phật Giáo Hòa Hảo
Phụng Sự Ðại Ðạo
Tổng Vụ Hoằng Pháp
Tôn Giáo Ðấu Tranh
Hận Nam Quan
Mạng Lưới TT Lên Ðường
Thơ của các Tù Nhân Chính Trị
Ðàn Chim Việt
Đại Việt Quốc Dân Đảng
Vietnamese American Society
This site uses font Unicode.
Readers with Netscape, 
please click View/Character Set 
then select Unicode (UTF-8).
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 19/11/2004
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC KHÔNG HIỂU LẦM
ÔNG KỲ NHƯNG CỘNG SẢN TUYỆT ÐỐI
KHÔNG CHE DẤU NỔI SỰ THẬT 
VỚI DÂN TRONG NƯỚC QUA ÔNG 
 
Tuần qua câu chuyện ông Kỳ thăm Phú Quốc và xin in hồi ký của mình làm dấy lên nhiều cuộc tranh luận của các bạn trẻ . Tuổi trẻ trong nước rất hoan nghênh ông Kỳ về nước với tư cách như người đi xa về thăm lại quê hương nhưng có vài điều họ trao đổi và cần trao đổi thẳng thắng hơn để ông Kỳ và dư luận tường tận . 

Ðó là câu chuyện cộng sản "có nhân dân và vòng hào quang chiến thắng" nên họ sẽ đưa đất nước Việt Nam trở thành Rồng . Qủa là thành Rồng hay chưa thì chưa thấy , nhưng sự thật nhất hiện nay là : nhân dân là của cộng sản , một thứ con tin và đầy tớ của tầng lớp đảng viên và mafia ở Hà Nội hay cộng sản là chính quyền của dân ? . 

Nếu nói về lý tưởng để tạo nên hào quang , xin tranh luận thêm hào quang gì mà năm 1955 , Hồ chúc Tết "chúc cho chủ nghĩa xã hội thắng lợi" thì bây giờ cái chủ nghĩa đó ở đâu ? đất nước này , nền kinh tế này có được là do chủ nghĩa đó hay do tư bản tích luỹ mà xây thành ? . 

Nếu ông Kỳ hoan hô những kẻ không dám thừa nhận lý tưởng của mình đã bị đánh đổ , thừa nhận thất bại của chủ nghĩa cộng sản để đưa đất nước ta đi theo con đừờng tự cường quốc gia thì những kẻ dối trá đó có hào quang hay bùn dơ ? . Bởi thế cho nên : đừng trông mong cộng sản dối trá lừa gạt được thế trẻ chúng tôi, đừng trông mong qua ông Kỳ dối lần nữa thế trẻ này . 

Bản án hiệp định biên giới nằm 1999 bán nước dâng đất cầu hoà cho chính quyền Bắc Kinh của Lê khả Phiêu còn nguyên giấy trắng mực đen . Nếu Việt Nam hoá rồng thì cộng sản sẽ tận mạng.

Chớ nên mơ tưởng mà hãy hành động các bạn ạ . 

Trang Bìa