Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Phật Giáo Hòa Hảo
Phụng Sự Ðại Ðạo
Tổng Vụ Hoằng Pháp
Tôn Giáo Ðấu Tranh
Hận Nam Quan
Mạng Lưới TT Lên Ðường
Thơ của các Tù Nhân Chính Trị
Ðàn Chim Việt
Đại Việt Quốc Dân Đảng
Vietnamese American Society
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 03/12/2004
QUỐC HỘI DÙNG ÐỂ LÀM GÌ ?
TRÁCH NHIỆM NÓI XONG THÌ LÀM GÌ NỮA ?
 
Ðấy là câu hỏi mà cũng trả lời của dân chúng quanh các thành phố lớn trong cả nước khi nghe ông Bộ trưởng "tình cảm con rể người nhà" bộ bưu chính viễn thông cộng sản do ăn cánh với Kiệt đã bị "tố" về vụ VNPT , nghe đâu là sáng nay thì thủ tươùng Khải sẽ lên quốc hội "chỉ đạo kiểm điểm" . 

Người ta nói là quốc hội từ thời 1946 đến nay của cộng sản , chưa bao giờ và chưa có ai được vạch thẳng mặt các lãnh đạo cao nhất , chịu trách nhiệm lớn nhất như thủ tướng , tổng bí thư mà chỉ phe bè lật nhau mà thôi ngay ở quốc hội . 

Nhìn lại , quốc hội của cộng sản dùng để làm gì . Rất đúng như chủ tịt "yêu mẹ" quốc hội Ng .V.An công nhận và buộc các nghị sĩ của một đảng độc tài công nhận "quốc hội chỉ nói về trách nhiệm" . 

Qúa hay , cho nên khi nói xong thì nếu hạn nhãi nhép thì yên tâm nằm tù , còn cỡ anh ba thợ mộc như Lê Ðức Anh , có các tập đoàn kinh tế mạnh đỡ lưng thì con lâu dù trách nhiệm của anh ba này lớn đến mức có thể đem anh ba tử hình đến ba lần vẫn còn tội . 

Nếu kỳ này tay Khải "xin chịu trách nhiệm trước quốc hội xong" mà "đảng ta" yêu cầu Khải ở lại thì cá 10 ăn 1 , thủ tướng chả bị đụng cái lông chân nào . Khác xa ở các quốc hội dân chủ khác , hễ bộ sậu của thủ tướng mà ăn cắp , bao che cho tham nhũng thậm chí trai gái thì thủ tướng ra đi không ngày trở lại . 

Vì chữ "trách nhiệm" của họ khác và là trách nhiệm thật sự . Trách nhiệm mà sai và nhận là sai thì hình thức phạt đến tức thỉ . Chẳng có đảng nào dám nhúng tay vào . Cho nên khi ở CuBa , Bắc Hàn , người ta rủ nhau đi như Việt nam thập niên 1980 bởi vì cộng sản thì luôn cá mè một lứa . 

Hễ độc tài mà bè cánh thì thưởng công thì lãnh trọn cho mình , nhưng hễ nói đến tội trạng , đến trách nhiệm thì cộng lại và chia hết cho toàn dân , cộng sản mà . 

Trang Bìa