Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Phật Giáo Hòa Hảo
Phụng Sự Ðại Ðạo
Tổng Vụ Hoằng Pháp
Tôn Giáo Ðấu Tranh
Hận Nam Quan
Mạng Lưới TT Lên Ðường
Thơ của các Tù Nhân Chính Trị
Ðàn Chim Việt
Đại Việt Quốc Dân Đảng
Vietnamese American Society
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 20/12/2004
QUA CUỘC THI ROBOT Ở CÁC TRƯỜNG 
ÐẠI HỌC TRONG NƯỚC , SINH VIÊN NÓI GÌ? 
 
Kinh phí cấp nghiệm thu một đề tài khoa học như thi thiết kế Robot chỉ hỗ trợ 1/12 kinh phí thực bỏ ra , nếu không "cóp" thì chúng tôi làm gì để thiết kế khi thiếu thốn đủ thứ ? . 

Hầu như gần 10.000 nhóm , vâng , cái gọi là nhóm tham gia thiết kế Robot mà nến giáo dục theo phong trào ở các trường đại học như trường đại học quốc gia Hà Nội nặn ra thì 90% đã có ý như thế . 

Các đề tài về Robot hiện cực kỳ lộn xộn , do lập ra để cho đủ chỉ tiêu , các nhóm sinh viên thiết kế lấy việc "chép" làm đầu chứ không đi vào sáng tạo là chính . Họ cóp từ internet một tí , chép đề tài khác một ít , cố gắng lấy những đề tài đã thực nghiệm vì nếu họ đi đúng từ khâu thiết kế , thí nghiệm , chữa lại , thực nghiệm , hoàn thành thì thiếu ghê gớm hai vấn đề "tiền thiết kế và tiền bồi dưỡng" cho các thầy chủ nhiệm khoa . 

Chúng ta thấy biểu hiện khoe mẽ của cộng sản đã ảnh hưởng xấu ghê gớm đến toàn bộ qua trình hành động khoa học của một bộ phận sinh viên hiện nay . 

Ðấy là phục vụ cho mục đích chính trị , là khoe ta biết chế tạo Robot hơn là hướng sinh viên chủ động sáng tạo, hiếu thế nào là ứng dụng khoa học , thế nào là ăn cắp trắng trơn . 

Vụ ăn cắp mã khoá chương trình ở cuộc thi "trí tuệ Việt Nam" còn chưa nguội thì hàng hà sa số các nhóm thi Robot đã bộc lộ Nhân sau khi bị gieo Qủa độc . 

Không có ánh hào quang khi khoa học chân thực không được tôn trọng . 
 

Trang Bìa