Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Tổng Vụ Hoằng Pháp
Tôn Giáo Ðấu Tranh
Hận Nam Quan
Mạng Lưới TT Lên Ðường
Thơ của các Tù Nhân Chính Trị
Ðàn Chim Việt
Đại Việt Quốc Dân Đảng
Vietnamese American Society
Canh Tân Thời Báo
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 28/02/2009
 TRUYỀN ĐƠN CỦA NGƯỜI NAM HÀN
- MỘT SUY NGHĨ
 

Khi trên giới tuyến của người Nam Hàn , họ thả hàng triệu truyền đơn về phía Bắc Hàn theo chiều gió thì ta phải nói là lòng dân bán đảo Triều đã thay đổi. 

Ngày trước dân Nam Hàn muốn hòa hoãn, muốn lôi kéo Bắc Hàn nhìn thấy lương tâm của con người , họ khuyên giới lãnh đạo Bắc Hàn nên vì người dân mà thay đổi ý nghĩ chỉ có dùng quân sự mới thống nhất đất nước . 

Sau 3 thập niên , khi sự đe dọa liên tục của Bắc Hàn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân Nam hàn thì họ không chấp nhận nữa . 

Tại Hàn Quốc , dân Nam Hàn thách thức tên lửa Bắc Hàn không né tránh . Họ đua nhau ra giới tuyến và thả bóng bay, truyền đơn kêu gọi lật đổ CS . 

Nhìn lại lòng dân tại Viêt Nam ta, dân ta không rải truyền đơn trên mặt đất như sinh viên hiện nay , nhưng họ rải qua chính hành động của họ . 

Ví dụ ngồi biểu tình trước các cơ quan lãnh đạo CSVN…viết đơn thư , trả lời phỏng vấn , răn dạy con cháu họ tránh xa hành động nịnh nọt của CS.. 

Truyền đơn mà chúng ta dành cho dân ta nên là hành động và tha thiết lương tâm con người từ trái tim của chúng ta . Nhất định , ảnh hưởng của nó sẽ rất mạnh mẽ và có ích cho sư nghiệp dân chủ thực sự của nhân dân.

Trang Bìa