Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Phật Giáo Hòa Hảo
Phụng Sự Ðại Ðạo
Tổng Vụ Hoằng Pháp
Tôn Giáo Ðấu Tranh
Hận Nam Quan
Mạng Lưới TT Lên Ðường
Thơ của các Tù Nhân Chính Trị
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 04/03/2008
 LẠM PHÁT : MỘT CÔNG CỤ
CỦA TẬP HỢP DÂN CHỦ TRONG NƯỚC
 

Lạm phát đang làm sức chống đối của dân nghèo đối với hệ thống chính trị cộng sản gia tăng mãnh liệt - nhất là tầng lớp công nhân . 

Nhưng lạm phát hiện nay lại mang hiểm họa gần như là không thể chữa của hệ thống chính quyền cộng sản , lạm phát do quá dư thừa tiền đầu tư và hệ thống quốc doanh của cộng sản nuốt sai, bậy và làm hao tổn máu của nền kinh tế tức là tiền tệ . 

Hậu quả để hệ thống quốc doanh nuốt bậy, tham nhũng cực lớn là kinh tế tê liệt , minh bạch kinh doanh bị xã hội không chấp nhận . 

Hầu như cùng một lúc, chứng khoán rơi tự do , tiền lưu thông quay ngược vào nhà dân cất giữ với đủ mọi hình thức không đầu tư kinh doanh . Thất nghiệp đang lan tràn ở mức kỷ lục . 

Lạm phát đem lại một con số khổng lồ sắp tới cho các cuộc biểu tình rừng rực, rầm trời từ công , nông , trí thức kết hợp . 

Từ chỉ là một công cụ của nền kinh tế . Lạm phát trở thành mồi lửa của cách mạng dân sinh dân chủ trong nước. 

Trang Bìa