Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Tổng Vụ Hoằng Pháp
Tôn Giáo Ðấu Tranh
Hận Nam Quan
Mạng Lưới TT Lên Ðường
Thơ của các Tù Nhân Chính Trị
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 22/03/2009
 BÓC LỘT SINH VIÊN
LÀ PHẢN QUỐC
 

Tuần này sinh viên khắp nơi trong nước đều bày tỏ sự đồng tình khi hiệu trưởng trường đại học dân lập Hồng Bàng tăng chi phí học nhưng giảm chất lượng dạy . 

Mới hơn là sinh viên nơi đây dám phản kháng , biểu tình . Cần nhớ động tác này cách đây 20 năm là không thể có ở nước ta . 

Chính chính sách bóc lột sinh viên và cha mẹ họ, ”xã hội hóa “ mà thực chất là dồn gánh nặng lên dân, còn tiền của dân lại chi ngân sách quân sự mà cảnh sát đàn áp nhân quyền và dân sinh là ưu tiên số 1 . 

Hệ quả là thiếu ngân sách triền miên và gây nên nền giáo dục nước ta đi xuống nhanh chóng . 

Phải khẳng định tăng chi phí học mà giảm chất lượng chính là tội phản quốc , bởi chính nó làm suy nhược học lực giống nòi , làm tiền đề cho ngoại bang thâm độc cai trị , nhất là từ Trung cộng .
 

Trang Bìa