Make your own free website on Tripod.com




LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Phật Giáo Hòa Hảo
Phụng Sự Ðại Ðạo
Tổng Vụ Hoằng Pháp
Tôn Giáo Ðấu Tranh
Hận Nam Quan
Mạng Lưới TT Lên Ðường
Thơ của các Tù Nhân Chính Trị
Ðàn Chim Việt
Đại Việt Quốc Dân Đảng
Vietnamese American Society
Canh Tân Thời Báo
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 06/11/2008
 NGƯỜI VIỆT TA CÓ THỂ TRỞ THÀNH
TỔNG THỐNG HOA KỲ?
 
Mọi giấc mơ nếu tin, hết sức kiên trì và khôn khéo đều có thể trở thành sự thực. Lịch sử Hoa Kỳ mãi mãi ghi nhận vị tổng thống Hoa Kỳ người da màu đầu tiên là tổng thống Obama . 

Về nhận xét trong nước , sinh viên Việt Nam đánh giá rằng đây là cơ hội mà nhân dân Hoa Kỳ muốn gửi đến thế giới : nếu anh có năng lực , yêu hòa bình , có khả năng, anh đều có thể đứng ở vị trí mà anh xứng đáng . 

Đây cũng chính là cơ hội mới cho người Việt , nhất là những người Việt từng đem cái chết của mình ra để tìm được chữ tự do. Con cháu của họ phải xứng đáng với hy sinh của họ, phải có tấm lòng với non sông nguồn cội . 

Để xứng đáng , người Việt trẻ chúng ta nên kết hợp trong và ngoài nước . Hết lòng hết sức vì tương lai của đất nước , đồng bào chúng ta không cho bọn độc tài Hà Nội lợi dụng các chính sách mới của chính phủ Hoa Kỳ để chia rẻ , kéo dài thời gian độc đảng . 

Dù đảng Dân chủ hay Cộng hòa nắm quyền ở Hoa Kỳ , dân chúng Việt ta vẫn còn khổ nếu cộng sản còn . Không thoái lui , không nhượng bộ và chờ đợi ngoại vận , chúng ta hãy tin và làm cho chính con em chúng ta bằng nội lực chúng ta .

Trang Bìa