Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Đại Việt Quốc Dân Đảng
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 21/12/2008
 TĂNG GIÁ THUÔC VÔ TỘI VẠ ,
PHẢI BUỘC MẠNH , DŨNG CHỊU TRÁCH NHIỆM.
 
Vì sao giá nhiên liệu giảm nhiều , kéo theo giá nông sản không tăng . 

Nhưng vì sao giá thuốc vẫn tăng cao ngất ? 

Hôm qua, sinh viên trường đại học Y đã yêu cầu giới sinh viên có áp lực , buộc Nông, Dũng là hai người chịu trách nhiệm cao nhất với dân phải trả lời . 

Sức khỏe của nhân dân không thề là cái để mua bán . 

Khi Bộ Y tế nhập và cho nhập thuốc ngưà ung thư dỏm cho người dân và phủi tay trách nhiệm , nay thì việc cho giá cả thuốc trong nước tăng cao thì nhân dân , nhất là người dân nghèo càng dễ đi đến cái chết khi không có tiền . 

Không để cho chế độ này mãi mãi dè lên đầu cổ dân nghèo , kinh doanh sự sống chết của dân nhu vậy mãi , phải thay đổi nó . 

Trang Bìa