BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
NHÓM HÀNH ÐỘNG
CHO TỰ DO DÂN CHỦ 
TẠI VIỆT NAM
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Phật Giáo Hòa Hảo
Phụng Sự Ðại Ðạo
Tổng Vụ Hoằng Pháp
Tôn Giáo Ðấu Tranh
Hận Nam Quan
Mạng Lưới TT Lên Ðường
Thơ của các Tù Nhân Chính Trị
Ðàn Chim Việt
LỜI HIỆU TRIỆU 
CÂU LẠC BỘ SINH VIÊN VIỆT NAM - ÐẠI DIỆN CHO THANH NIÊN 
SINH VIÊN VIỆT NAM NGAY TỪ QUÊ HƯƠNG. 
KÍNH GỬI ÐẾN QUỐC DÂN ÐỒNG BÀO.
(Xin vui lòng dịch thuật ra các ngoại ngữ khác nhau 
để truyền đến các giới truyền thông trên thế giới)

TINH THẦN CỦA HỘI NGHỊ SINH VIÊN THANH NIÊN DIÊN HỒNG, 
THANH NIÊN SINH VIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ NHẤT 
LÀ BẤT DIỆT

Ngày 26 tháng 6 năm 2000 là ngày hội của sinh viên thanh niên Việt Nam yêu tự do dân chủ ngay tại Việt Nam. Ðã từ lâu, thanh niên Việt Nam đã trải qua quá nhiều mất mát hy sinh. Bị lợi dụng để đổ máu,bảo vệ cho giai cấp cộng sản thống trị thực hiện tham vọng mưu cầu quyền lợi trên thảm cảnh tan hoang của nước nhà. Bị chà đạp nhân phẩm, để làm con ở, thằng hầu cho giai cấp con cháu đảng viên đặc quyền đặc lợi lộng hành phép nước,báng bổ cả tổ tiên. Mua thần, bán thánh, đem nguyên bản chế độ thống trị cộng sản từ ngoài nước để áp đặt lên dân nghèo nước Việt, lợi dụng chiêu bài yêu nước để thu phục rồi đàn áp nhân tâm trong nước. Hãm hại người tài, bức bách kẻ sĩ. Làm những chuyện "trời không dung,đất không tha" để rồi phủi tay im lặng,hoặc nói : "rút kinh nghiệm" để qua truông. Ðảng cộng sản Việt Nam chính là đại diện duy nhất cho tập đoàn giai cấp thống trị cộng sản trên phải chịu trách nhiệm chính thức cho tội ác của mình.Việc trước tiên, Ðảng Cộng sản Việt Nam được nhân dân nhìn nhận là không còn chổ đứng trong lòng dân tộc nữa. Nhân dân Việt Nam không chấp nhận Ðảng cứ vì đã lỡ đi theo lý thuyết chuyên chính vô sản cực đoan đã bị nhân dân trên thế giới chán ghét loại bỏ  mà cố duy trì quyền lực thống trị bằng thủ đoạn bất lương. Nhân dân Việt Nam kiên quyết loại bỏ Ðảng cộng sản Việt Nam ra khỏi xã hội, khỏi lịch sử ngàn năm văn hiến của dân tộc.Ðảng không còn quyền để "nhìn nhận sai lầm" như một chiêu bài trốn tránh trách nhiệm, để sau đó, Ðảng lại tiếp tục các sai lầm nối tiếp. Ðảng cộng sản Việt Nam đã được nhân dân nhìn nhận như một tập đoàn ăn cắp, nhũng lạm công quỹ, tài nguyên của quốc gia trắng trợn nhất trong lịch sử dân tộc.

 - Bởi vì những lẽ trên, nhân dân Việt Nam không giao phó bất cứ "sứ mạng lịch sử" nào mà Ðảng tự nhìn nhận là mình được giao phó.

 - Bởi vì những lẻ trên, nhân dân Việt Nam không chấp nhận Ðảng Cộng sản tồn tại - Dù cho sau này - Ðảng có tự thay đổi cho mình một chiếc áo khoác khác,có tên gọi mỹ miều hơn - chắc chắn cũng sẽ bị nhân dân đạp đổ.

 - Dân tộc Việt Nam, người dân Việt Nam không bao giờ nhìn nhận rằng : Hồ Chí Minh và tập đoàn lãnh đạo Cộng sản của ông ta có công trong công cuộc đấu tranh giành độc lập , giải phóng dân tộc.

 - Dân tộc Việt Nam, người dân Việt nam xác quyết chắc chắn rằng : công cuộc giành độc lập dân tộc là của toàn dân Việt Nam, của truyền thống chống giặc lâu đời, của sự hy sinh mất mát của chính người dân đổ ra mới có được. Ðảng cộng sản chỉ lợi dụng cục diện chiến tranh trên thế giới để tự nhận công lao ấy thuộc về mình. Nhân dân Việt Nam phủ nhận tư cách chính trị của Ðảng cộng sản Việt Nam qua sự kiện gian dối trên của Ðảng.

Bởi vậy:

 - Ðảng cộng sản Việt Nam phải tức khắc giải tán để nhường quyền chọn lựa đại diện của nhân dân Việt Nam cho chính nhân dân Việt Nam lựa chọn bằng bình chọn dân chủ của nhân dân. Sinh viên thanh niên Việt Nam - những công dân rường cột của quốc gia yêu cầu nhân dân thực thi quyền lực của mình bằng những việc làm sau:

  - Xé bỏ bản hiến pháp áp đặt của chính quyền cộng sản
  - Giải thể chính quyền cộng sản.
  - Giải tán quốc hội bù nhìn của cộng sản.
  - Xoá bỏ sự thừa nhận quyền lực thống trị của Ðảng cộng sản Việt Nam.

Sinh viên thanh niên Việt Nam qua đại hội thanh niên sinh viên Diên Hồng lần thứ nhất . Ðại hội kế thừa tinh thần hội nghị Diên Hồng ngàn năm của dân tộc Việt Nam ngày xưa - chính thức cảnh cáo chính quyền và Ðảng cộng sản Việt Nam rằng :

Một: nếu còn cố nắm giữ quyền lực không được nhân dân chấp nhận , sẽ bị trừng trị đích đáng.

Hai: nếu còn tiếp tục ăn cắp,chuyển tài nguyên, công quỹ quốc gia vào tư túi, nhường quyền lợi, đất đai của cha ông cho ngoại bang sẽ bị nhân dân xử tội đích đáng.

Ba: Cảnh cáo lần cuối cùng đối với Ðảng cộng sản Việt Nam và biến tướng của nó về sau nếu có: nên biết sợ uy lực của nhân dân Việt Nam, chớ cực đoan, bạo động cố chấp mà bị nguy hại nghiêm trọng về sau.

Sinh viên thanh niên Việt Nam qua đại hội thanh niên sinh viên Diên Hồng lần thứ nhất . Ðại hội kế thừa tinh thần hội nghị Diên Hồng ngàn năm của dân tộc Việt Nam ngày xưa - chính thức đưa ra lời hiệu thanh niên Việt nam rằng :

Hãy đứng dậy đi hỡi những công dân thanh niên Việt Nam có lòng yêu nước. Hãy đòi quyền được sống, được làm người, quyền được tư do ngôn luận, tự do hoạt động cho nhân quyền và dân quyền của người dân. Hãy đoàn kết lại mà tranh đấu. Nơi nào có áp bức, nơi đó có đấu tranh. Tinh thần của hội nghị thanh niên sinh viên Diên Hồng - thanh niên sinh viên Việt Nam là bất diệt.

Trang Bìa